Een Pluskeuring is een uitgebreide versie van de basiskeuring.


Hier wordt naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling ook een hersteladvies gegeven en worden de onderhoudskosten berekend. Deze kosten zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en de normen voor arbeid en materieel door professionele bedrijven.

Van deze keuring ontvangt u een uitgebreid rapport.

Kosten

De kosten voor een pluskeuring bedragen 325,- excl. BTW.
Een overzicht van de kosten per type keuring kunt u hier terug vinden.