Een bouwkundige keuring is een woninginspectie die wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundig inspecteur, bij voorkeur in uw bijzijn.


Het doel is het vaststellen van de bouwkundige staat en de eventueel aanwezige gebreken welke, indien gewenst, worden beschreven in een bouwkundig rapport.

Een bouwkundige keuring vindt meestal voor de aankoop van een huis plaats. De keuring wordt uitgevoerd door een ervaren bouwkundig inspecteur. Hij keurt het pand op basis van een uitgebreid onderzoek op alle van belang zijnde punten.

De keuring geeft een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van het pand. Advies Buro Rennenberg biedt u 4 verschillende type bouwkeuringen aan.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen voor een bouwkundige keuring of een bouwkundig advies, neem dan contact met ons op via het aanvraag formulier.